Ivan Gundulić: SUZE SINA RAZMETNOG  Share 

mazilica

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 61
 • Spol: Ženski
 • Respect: +6
Odg: Ivan Gundulić: SUZE SINA RAZMETNOG
« Rujan 20, 2012, 19:59:59 »
+1
evo moja usporedba parabole (iz evanđelja po Luki) i poeme o razmetnom sinu

PARABOLA : početak parabole-otac dijeli imovinu dvojici sinova
POEMA: početak poeme je vrijeme nakon što je sin već potrošio svu imovinu
______________________________________________________________
PARABOLA: sin troši novac od imovine na uživanje u životu,dobru hranu,piće,žene,smještaj
POEMA: kao grijeh (tj. uzrok trošenja novca) imenovana bludnost (sin troši novac na bludnice)
_____________________________________________________________________________
PARABOLA: puno je kraće opisano preobraćenje sina, molitva ocu je izostavljena
POEMA: detaljno opisan preobrat u sinovljevoj svijesti te molitva ocu
__________________________________________________________________
PARABOLA: lik starijeg sina koji je ljubomoran te sluge i zabava koju je otac priredio u čast "pronađenog" sina
POEMA: kraj poeme je odlazak ocu te molitva ocu za oprost, stariji sin je izostavljen čime je kraj malo drugačiji


ZAKLJUČAK:  Iako Gundulić za građu poeme koristi parabolu iz Lukina evanđelja, ipak uvodi neke nove detalje, neke izbacuje te ju čini posebnog (uz prepoznatljiv kalup).

mazilica

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 61
 • Spol: Ženski
 • Respect: +6
Odg: Ivan Gundulić: SUZE SINA RAZMETNOG
« Rujan 20, 2012, 20:06:38 »
+1
evo moj kratki sadržaj plačeva

PRVI PLAČ

Pjesnik:
 -"uvodničarska" pripovjedačka funkcija u monologu
 -INVOKACIJA
 -namjena- iskupljenje grijeha
 -priča o razmetnom sinu (tema)
Sin:
 -u stanju poslije učinjenog grijeha
 -prisjeća se svog dotadašnjeg života i vraća radnju u prošlost te otkriva razloge trenutnog stanja
 -udvara se bludnici te troši sav novac na nju
 -ona mu odgovara, ali kada više od njega nema koristi, odbacuje ga

DRUGI PLAČ

Pjesnik - razmišljanje o Božjoj veličini
Sin - u stanju POKAJANJA
-sinovljeva razmišljanja i njegova odluka o promjeni vlastitog življenja, te spoznanje Boga kao stvoritelja ljudske duše

TREĆI PLAČ

-pjesnikovo pojavljivanje u uvodnim sestinama
Sin - u stanju OPLAKIVANJA GRIJEHA (u ispovijedi, molitvi i pokori)
      - želi ponovo zadobiti očevu milost
-molitva ta oprost grijeha upućena sinovljevu (ovozemaljskom) ocu, ali i kao molitva Vječnom Ocu
-otac oprašta sinovljeve grijehe

mazilica

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 61
 • Spol: Ženski
 • Respect: +6
Odg: Ivan Gundulić: SUZE SINA RAZMETNOG
« Rujan 21, 2012, 10:51:52 »
0
moja analiza djela

Književni rod: elementi lirike i epike
Književna vrsta: religiozna poema

(iz kritike)  "Poema je takva književna vrsta u kojoj je kompozicija zasnovana na razvijanju neke fabule, ali se fabularni elementi prepleću s neposrednim lirskim izricanjem, a motivi povezuju, osim fabularnim vezama, i asocijativnim nizanjem karakterističnim za lirsku poeziju." (M. Solar)

Sekundarni žanrovi:
-filozofski tip diskursa - proces spoznavanja grijeha
-teološki tip diskursa - misao o Bogu
-govorne procedure kršćanskog obreda
                                   -obredne govorne radnje (MOLITVA, ISPOVIJED)
                                   -začetak crkvenog govorništva (LITANIJSKO NABRAJANJE)
                                   -oblici vjerskodidaktičke književnosti (VJERSKA POUKA, TRAKTAT)

Građa: Parabola iz Lukinog evanđelja: Izgubljeni i nađeni sin (Lk 15, 11-32)
Tema: Pokajanje razmetnog sina (biblijska tema)
Kompozicija: VANJSKA - 3 plača: sagrešenje, spoznanje, skrušenje
                                   - svaki plač nosi moto na latinskom jeziku iz Novog zavjeta
                     UNUTARNJA -uvod - Sin se prisjeća svog dotadašnjeg života i vraća radnju u prošlost te otkriva
                                                    razloge trenutnog stanja (poslije učinjenog grijeha)
                                        -zaplet - Sin se kaje (nakon što ga bludnica odbija i gubi sav novac)
                                        -vrhunac - Sivnoa razmišljanja i odluka o promjeni vlastitog življenja te spoznanje
                                                         Boga kao stvoritelja ljudske duše
                                        -rasplet - Sin oplakuje grijeg (ispovijed, molitva, pokora); želi zadobiti očevu milost

Likovi: sin, otac, sinovljevi rođaci, prijatelji, bludnica
(iz kritike) "...u Suzama je riječ o likovima dovedenim u suodnose s glavnim likom, sa sinom koji je oprimjerenje grešnog čovjeka u bilo kojem vremenu i na bilo kojem mjestu, ali u obvezi ispunjavanja svoje kršćanske dužnosti. Kratko pojavljicanje ili samo spominjanje ostalih aktera u pojedinim pjevanjima ima dvostruku zadaću: ili se njihovim izravnim uvođenjem dinamizira već pomalo usporena radnja, ili pak spominjanje njihove reakcije na sinovljevo ponašanje biva pokretačem junakove nove reflecije..."

Pripovjedač: Na početku svakog plača javlja se pjesnik koji pripovijeda u 3.licu jednine. Uz njega se javlja i sin u 1.licu jednine. Pripovjedač je sveznajući.

Prostor i vrijeme: Mjesto radnje nije točno prostorno imenovano, ni vrijeme u koje je priča smještena nije precizno definitano; priča se mogla dogoditi ne samo bilo gdje, nego i bilo kada.

Stih i strofa: osmeračke sestine - prvi plač se sastoji od 74 osmeračke sestine (444 stiha)
                                                  - drugi plač (najkraći u poemi) ima 56 osmeračke sestine (336 stihova)
                                                  - treći plač sadrži 92 osmeračke sestine (552 stiha)
                    rima je ababcc

Stilske značajke: kićeni barokni stil (končeta, personifikacije, metafore, antiteze...)

Ideja: Ako se iskreno pokajemo za učinjene grijehe, bit će nam oprošteni.


mazilica

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 61
 • Spol: Ženski
 • Respect: +6
Odg: Ivan Gundulić: SUZE SINA RAZMETNOG
« Rujan 21, 2012, 10:59:14 »
0
moja analiza likova

OTAC
-predočen psihološkom karakterizacijom
-blag, dobar, pravedan, milostiv, mudar
-ne pojavljuje se kao govornik
-metaforički elementi - bijeli golub, obraz sunčani (barokne stilistike)
-lik izrađen u kontrastu prema bludničkoj i sinovljevoj osobnosti

BLUDNICA
-sinovi nazivi: Ona, izdavnica, moja draga
-karakterizirana sinovom govorničkom pozicijom
-prava pojavnost (pepeo lica pogrešpana, suha.žuta i pjegava)
-metaforički elementi - oči su njezine munja, ona je i zmija huda, osmijesi su joj puni grada
-petrarkizam
-iskorištava sina

SIN
-razmetni sin
-nedostojan svog oca, izrod, hud, opak
-barokni metaforični elementi - mrtvo blago, crna vrana
-gubi vjeru u Boga
-nema dovoljno suza kojima može isprati učinjene grijehe
-kako odmiče priča postaje sve sličniji bludnici (ne prepoznaje prave vrijednosti, štuje što i Ona i trbuh)
-karakterizacija se proteže kroz dva fokusa: PJESNIK I SIN